​"קדימה לתעסוקה"

ישות: אוניברסיטת תל אביב בשיתוף יוזמת פרייס ברודי ביפו
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: שנתיים (2006-2007)

מטרת "קדימה לתעסוקה" היא להעלות מודעות ולהעצים את הפיתוח המקצועי של משרתי ציבור ביפו, בתחומים כגון רפואה (אחיות), בריאות הציבור, ריפוי בעיסוק ושיטור.

מטרות התכנית:

-שיפור ההישגים החינוכיים של סטודנטים יהודים וערבים

-העשרת עולם הידע של הסטודנטים

-שיפור היכולות המקצועיות של עובדים במערכת הציבורית ביפו

-שיפור ועידוד שיתוף פעולה בין תושבים ערבים ויהודים ביפו

-פיתוח מנהיגות קהילתית בקרב תושבי יפו

-טיפוח והרחבה של מעגל הפעילים בקרב תושבי יפו

-הגברת הזיקה בין האוניברסיטה לקהילה