תכנית הכשרה לנשים צעירות ברמלה

ישות: קרן התכניות לילדות המוקדמת, משפחה וחינוך קהילתי
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: שנה אחת (2003)

 

קרן התכניות לילדות מוקדמת, משפחה וחינוך קהילתי הוקמה ב-1984 בירושלים, במטרה להעצים חברים בקהילה הפלסטינית באמצעות חינוך ופיתוח מנהיגות

תכנית ההעצמה לנשים צעירות בעיר רמלה החלה בשנת 2003. התכנית רואה בנשים הצעירות כפרטים בעלי ערך ומדגישה ומפתחת את ערכן ואת הערכתן העצמית.