​יזמות ביפו - ד"ר מירי לרנר

ישות: אוניברסיטת תל אביב
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: שנה אחת (2004)

 

בית הספר לניהול של אוניברסיטת תל אביב וקרן אבן הזית השיקו תכנית לפיתוח עסקים יהודים-ערבים משותפים ביפו ב-2005

יזמים יהודים וערבים הוזמנו להציע יוזמות עסקיות משותפות (או יוזמה לעסק שיכול לשרת את שתי הקהילות). היוזמות נבחנו ע"י סטודנטים בבית הספר לניהול ובדיקות היתכנות נערכו ע"י הסטודנטים והיזמים. לפרויקטים שהתקבלו נכתבה תכנית עסקית, והתכניות העסקיות הטובות ביותר זכו להלוואה לצורך הקמה או התרחבות העסק.