קרן אבן הזית היא ארגון ישראלי ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2003.

המטרות העיקריות של הקרן הן לקדם חברה אזרחית משותפת ולהדק את הקשרים בין יהודים וערבים, בישראל ובכל האזור.