​Forum de Paris – פורום פריז

ישות: Forum de Paris
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 4 שנים (2005-2008)

 

 

Forum de Paris הוקם בינואר 2004 כוועידה בינלאומית, שמטרתה העיקרית היא לעורר דיאלוג ולקדם דיון, עימות וחילופי רעיונות.

על חברי הפורום נמנים מגבשי מדיניות, פוליטיקאים, מנהלי חברות, אקדמאיים, בנקאים, עיתונאים וארגונים ללא כוונת רווח, אשר סבורים שזה לא רק רצוי – אלא אף נחוץ – ליצור בסיס קבוע לדיאלוג.

במהלך הפורום האירופאי-ים תיכוני הבינלאומי הראשון, הביעו מנהלי חברות רבים, מדענים, מרצים באוניברסיטה, מורים ועיתונאים את שאיפתם למסד פלטפורמה משותפת לדיאלוג בין אירופה ומדינות הים התיכון, על מנת להניח את היסודות לחילופי רעיונות ובכדי ליצור "נתיב התקדמות" להמשך הדרך.