Terrafemina

ישות: Terrafemina Association
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט:2008 (לרגל כנס "Femmes Trait d'Union de la Méditerranée" בחודש יולי)

 

אגודת Terrafemina הוקמה בעידוד נשיא צרפת לשעבר, ניקולה סרקוזי, במטרה להוות גורם המקשר בין האיחוד למדינות הים התיכון. מטרת הארגון היא להקים רשת קשר של נשים מנהיגות, שיתרמו להשגת יעדי האיחוד.

Terrafemina.com הוקם באפריל 2008 ע"י ורוניק מורלי, כאתר אינטרנט המביא תוכן בתחומים מגוונים, לרבות כלכלה, כספים, חוק ומשפט, וכן בריאות וחיי משפחה. זאת באמצעות Web TV, תכניות, טורים ואמצעים נוספים.

Terrafemina.com אימץ גישה המבוססת על קהילתיות ומונעת מתוך סולידריות, בכדי לחלוק מידע ולעודד סיוע ההדדי בין נשים בכל שלבי חייהן. על רשימות המייסדות של Terrafemina נמנות נשות עסקים בולטות ומובילות וכן חלוצות ברשת האינטרנט.