פורום המזרח הקרוב

ישות: Near East Forum
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט:2003-2011

 

 

פורום המזרח הקרוב האירופי (Europe Near East Forum, ENF) הוקם ב-1915 כקרן סיוע למזרח התיכון. הפורום הוא ארגון עצמאי המבקש להעמיק את היחסים וההבנות בין ישראל והאיחוד האירופי (EU) ע"י קידום קשרים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים.

משימת הארגון היא ליצור קשרים פוליטיים חזקים ולהעמיק את ההבנות בין אירופה לישראל, המושתתים על ערכים משותפים הקושרים בין המדינות.

הארגון פועל באיחוד האירופי ובמדינות החברות בו על מנת לזהות חקיקה שעשויה להשפיע על ישראל, ומעניק גיבוי לחוקים וליוזמות שיבטיחו את קיומה של ישראל בגבולות בטוחים וברי קיימא.