קו משווה

יישות: קו משווה
סוג הפרוייקט: ליבה
משך הפרוייקט: שנה אחת (2011)


אפליה ופערים חברתיים-כלכליים בישראל מרחיקים את האזרחים הערבים ממימוש שאיפותיהם התעסוקתיות, חרף יכולותיהם המקצועיות והחברתיות. "קו משווה" הוא ארגון ללא מטרות רווח, אשר שם לעצמו למטרה לקדם תעסוקת אקדמאיים ערבים בתפקידים ההולמים את לימודיהם והכשרתם, לצמצם פערים ולקדם את השוויון בתעסוקה.

קו משווה נוסד במטרה להתמודד עם חוסר השוויון המתמשך בהעסקת אקדמאיים ערבים, אזרחי מדינת ישראל. הארגון שם לעצמו למטרה ליצור סביבה סובלנית ושוויונית להעסקת בוגרים ערבים, ולהעלות את מספר הערבים המועסקים בחברות פרטיות וציבוריות.

אחוזי האבטלה הגבוהים בקהילה הערבית בישראל הם איום קיומי על החברה הישראלית. אבטלה יוצרת תסכול, זרות וייאוש, ומסבה נזק כלכלי גדול, שכן 20% מהאוכלוסייה אינם ממשים את כישוריהם המקצועיים. העסקה שוויונית והולמת תטיב עם כל הצדדים: הכלכלה והחברה הישראלית, בעלי-עסקים ואקדמאיים ערבים, שיועסקו בתפקידים שתואמים את הכשרתם, תחומי העניין ומומחיותם.

מייסדי קו משווה, הצוות והשותפים מודאגים מהפערים החברתיים בישראל, ונוקטים צעדים נדרשים לצמצומם ולקידום חברה שוויונית. הארגון משמש כפלטפורמה למעסיקים, לבניית אמון ולעידוד העסקת עובדים ערבים, באמצעות מתן שירותי יעץ, סדנאות רב-תרבותיות וכיו"ב. כמו כן, הארגון מספק למועמדים הערבים הכשרות מקצועיות, שירותי יעץ, תכנית הכנה לראיונות עבודה ולמבחנים, המקלים על תהליך המיון ומעודדים השמה מקצועית הולמת.

 
Kav Mashve