CRIF – סיקור תקשורתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני

יישות: המועצה המייצגת של המוסדות היהודיים בצרפת (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, CRIF)
סוג הפרוייקט: ליבה
משך הפרוייקט: שנתיים (2010,2012)

הפרוייקט (פרי-יוזמה של ארגון CRIF) הינו תכנית הכשרה לעיתונאים, המבקשת לטפח ידע והיכרות עם המציאות בשטח ועם אופן הסיקור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. התכנית כוללת 66 סטודנטים לתקשורת ועיתונות מבתי הספר המובילים בצרפת, המשתתפים בתכנית לימודים במשך שנה ועורכים ביקור לימודי בישראל.

סיקור הסכסוך הישראלי-פלסטיני מבוסס לעתים קרובות על דעות קדומות, ומציג תמונה חלקית התואמת את האג'נדה של אחד מהצדדיים. תכנית CRIF מבקשת להכשיר עיתונאים ולהציג בפניהם את העובדות ואת השאלות האתיות שעולות נוכח האג'נדות הפוליטיות בסכסוך.

התכנית כוללת 66 סטודנטים לתקשורת ועיתונות מבתי הספר המובילים בצרפת, המשתתפים בהרצאות ועורכים ביקור לימודי באזור. הרצאות אודות ההקשר ההיסטורי של הסכסוך במזרח התיכון מתקיימות בבית הספר בעיר ליל (Lille) שבצפון צרפת, בהשתתפות העיתונאי מיכאל דרז'נסקי, הפרופסור להיסטוריה ג'ורג' בנשושן, ג'ררד צ'ליאנד, סופר ומומחה לסכסוכים מזוינים, ופרדריק אנסל, אנליסט ומומחה למזרח התיכון. להרצאות אלה נלוות סדרת מפגשים בנושא הסיקור התקשורתי של הסכסוך, בהשתתפות נציגים של סוכנות הידיעות הצרפתית (AFP) ומפגשים עם נציגי התקשורת הצרפתית בישראל ובשטחים. בסיום תכנית הלימודים, הסטודנטים עורכים ביקור בישראל ונפגשים עם מומחים מקומיים. עבודות עיתונאיות, לרבות כתבות וצילומים, מפורסמות ברבים לקראת סיום הביקור.

CRIF הוא ארגון גג של המוסדות היהודיים בצרפת המשמש כנציג הפוליטי הרשמי וכדובר של הקהילה היהודית. הארגון הוקם במהלך הכיבוש הגרמני (מלחמת העולם השנייה) כרשת של סיוע ליהודים הנרדפים. CRIF הוכר כסמכות הפוליטית הרשמית של הקהילה היהודית, ומקיים מפגשים קבועים עם הנשיא, ראש הממשלה ונציגי ממשל נוספים.