​"Housepital" – השאלת ציוד רפואי

ישות: יד שרה
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: שנה אחת (2008)

 

"יד שרה" היא קרן המשאילה ציוד רפואי המאפשר למטופלים ולמבוגרים לקבל טיפול רפואי בביתם

מיטות בית חולים המושאלות למטופלים הן רק הבסיס של יוזמת Housepital. הפרויקט משאיל מגוון רחב של מכשירים רפואיים, המאפשרים לפתח סביבת בית-חולים בבית המטופל: החל ממכשירי חמצן והזנה אלקטרונית וכלה במוניטורים, הרמות אלקטרוניות, כסאות גלגלים, מזרנים נגד פצעי לחץ, שידות וכיו"ב.

2,000 מיטות בית חולים מושאלות ע"י "יד שרה" בכל זמן נתון, סכום השווה למספר המיטות בשלושת בתי החולים הגדולים בישראלים – שני מרכזי "הדסה" בירושלים והמרכז הרפואי סורסקי (איכילוב) בתל אביב.

Houspitals מאפשר למטופלים להישאר בביתם עם משפחותיהם ולקבל טיפול ויחס אישי, ולהימנע מסכנת הזיהום בבתי החולים.