​מרכזי "יד-רחל"

ישות: קרן רש"י
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: 8 שנים (2005-2012)

  

"יד רחל" הוא ארגון שמטרתו להעניק לילדים ממשפחות מוחלשות את "מתנת הלמידה". לשם כך מפעיל הארגון מסגרות חינוכיות אחרי שעות בית הספר, לצעירים בגילאי 5-10 שסובלים מקשיי למידה, נוכח אתגרים קוגניטיביים, התנהגותיים וחברתיים.

מטרת העל של המרכז היא להביא לשינוי משמעותי בחיי הילדים ומשפחותיהם, על ידי שיפור התפקוד ותוך שימת דגש מיוחד על רווחת הילד.

למרכזים היהודים-ערביים של הארגון מטרה נוספת – שבירת המחסומים בין שתי הקבוצות, באמצעות עבודה משותפת כצוות מגובש ומלוכד.

התמיכה ב"יד רחל" יועדה לשיפוץ המרכז בעיר לוד.

 
עמותת יד רחל Yad Rachel - English Subtitles