​קבוצות דיון לסטודנטים יהודים וערבים והעצמה אקדמית של סטודנטים ערבים

ישות: אוניברסיטת חיפה
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 4 שנים (2005-2008)

 

אוניברסיטת חיפה היא מכון פלורליסטי להשכלה גבוהה, בה לומדים יהודים, ערבים ודרוזים בסביבה משותפת, סובלנית ועל יסוד כבוד הדדי. מבין כל האוניברסיטאות בישראל, אחוז התלמידים הערבים באוניברסיטת חיפה הוא הגבוה ביותר (כ-25%)

 קבוצות דיון לסטודנטים יהודים וערבים

כחלק מתכנית המנהיגות של דקנאט הסטודנטים הוקמו קבוצות דיון משותפות במרכז היהודי הערבי. לכל קבוצה יש שני מתאמים – יהודי וערבי – המלווים ומכווינים את הפרויקט.

העצמה אקדמית של סטודנטים ערבים מצטיינים

התכנית מבקשת לחזק את רמת האנגלית, הסטטיסטיקה וכישורים אקדמיים נוספים בקרב סטודנטים ערבים מצטיינים, על מנת ליצור רמת ידע מספקת בקרב הסטודנטים, המגיעים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש.