המכון לחקר אנרגיה וסביבות צחיחות

ישות: אוניברסיטת בן גוריון
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 5 שנים (2004-2008)


המכון לחקר המדבר על שם יעקב בלאונשטיין הוקם בשדה בוקר בשנת 1974. מראשית הקמתו, המכון הוכיח את מחויבותו להבנת הסביבה המדברית, ומיצב עצמו כמכון בעל שם עולמי למחקר וללימודים גבוהים.

סביבות צחיחות ומדברים מהווים כמחצית משטח העולם. על כן, משימת המכון היא לקיים פיתוח מדברי בר-קיימא, באופן שלא מזיק לסביבה ושעשוי להשליך על החברה האנושית כולה.

המכון פיתח גישה אינטגרטיבית לחקר הסביבה הצחיחה ופיתוחה, הקושר בין חקר המים, חקלאות, סביבה ואנרגיה.

תחת המכון פועלים שלושה מוסדות עיקריים: מכון צוקרברג לחקר המים, מכון הידידים הצרפתי לביוטכנולוגיה וחקלאות בסביבות צחיחות והמכון השוויצרי למחקר סביבתי בסביבה צחיחה.

 

אתר האינטרנט של המכון: http://in.bgu.ac.il/en/bidr/Pages/default.aspx

תכנית ההקמה של המכון - PDF