​שרשרת אספקה

ישות: מרכז פרס לשלום – המחלקה העסקית-כלכלית
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: 2008

 

מרכז פרס לשלום, בשיתוף עם מועצת היבואנים הפלסטינית (PSC), ערכו קורס ייבוא וייצוא בלשכת המסחר הישראלית

הקורס התמקד בהכשרת אנשי עסקים פלסטיניים לפעול עפ"י הנחיות הרשויות הישראליות בתחומי הייבוא והייצוא, ולהכיר לעומק את עולמות הידע המורכבים בתחום זה. זאת לאור העובדה כי השוק הפלסטיני תלוי בתשתיות ובמוסדות המסחר הישראלים.

בקורס השתתפו 13 אנשי עסקים פלסטינים, בראש ובראשונה מהגדה המערבית, מתחומים ומגזרים מגוונים בעולמות המסחר והבנקאות, שהוכשרו לשמש מדריכים לבעלי-עסקים נוספים.