תחומי הפעילות

פעילות קרן אבן הזית מתמקדת סביב ארבעה תחומים מרכזיים:

1. חינוך ותרבות

חינוך ותרבות הם כלים משמעותיים המשפיעים על הרגש והמחשבה, ויכולים לחתור תחת חוסר האמון והדעות הקדומות, לעורר השראה ולבסס גישות חדשות לשלום. הקרן מעודדת אחדות בין קבוצות שונות באמצעות פעילויות חינוכיות ותרבותיות המקדמות זכויות-אדם, המונחות ביסוד כל התרבויות והדתות בעולם. ערכים אלה, המגולמים בהכרזת זכויות האדם העולמית (דמוקרטיה, שוויון, זכויות אדם, אחריות, פלורליזם וכד') משקפים את המתווה לשלום ולהרמוניה, אליהם אנו שואפים.

2. פתרון סכסוכים

הקרן מאמינה ששילוב אוכלוסיות מגוונות בפעילויות משותפות מטפח הבנה ארוכת טווח, סובלנות ושלום. לפיכך, חלק ניכר מן התכניות בהן מעורבת הקרן הן בין-תרבותיות, מגשרות על מחלוקות, מבססות מכנה משותף ומטפחות תהליכים של שיתוף פעולה. פעילויות אלה לא מתמקדות רק בפיוס בין הצדדים בסכסוכים קיימים, אלא פונות אל מתנגדים ויריבים אפשריים, במטרה לגייסם למאמץ משותף, אשר מניח את התשתית לשינוי ולמניעת סכסוכים עתידיים.

3. פיתוח חברתי-כלכלי

הפחתת ממדי העוני ושיפור תנאי הרווחה בקרב קהילות מוחלשות הם תנאי בסיסי ליצירת עולם של הרמוניה ושלום. הקרן שמה דגש על תכניות שמקדמות פיתוח כלכלי, כגורם מניע לשינוי חברתי. כמו כן, אנו תומכים ביוזמות והלוואות זעירות, המעצימות את המוטבים ומסייעות להם להתגבר על עוני ולבנות חיים של תקווה, רווחה ושלום.

4. מדע ומחקר

לשאיפה לשלום חייב להתלות חיפוש מתמשך אחר ידע ורצון להבין את האתגרים החברתיים בני זמננו. בהקשר זה, הקרן תומכת במחקרים מדעיים ואקדמיים, אשר תורמים לפיתוח תיאוריות, מודלים ובפרקטיקות של פיתוח אנושי ופתרון סכסוכים. אנו מאמינים שהתובנות שעולות ממחקרים אלה תהיינה רכיב משמעותי בתהליך פיתוחם של מודלים לשינוי חברתי בעתיד.