Minds of Peace

 יישות: Minds of Peace
סוג הפרוייקט: ליבה
משך הפרוייקט: שנה אחת (2012)

משלחת של 6 ישראלים נפגשה עם שותפים פלסטינים לדיון פתוח בהסכם השלום הישראלי-פלסטיני, ובמטרה לעודד את הממשלות לבסס שלום בר-קיימא

"Minds of Peace" הוא מאמץ משותף ליצירת התנאים החברתיים לשלום ולסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המבקש לשלב את הציבור בתהליך גיבוש ההסכמים.

בחודשים נובמבר-דצמבר 2012 קבוצת ישראלים נפגשה עם משלחת פלסטינית, להקים ביחד את הקונגרס הישראלי-פלסטיני למשא ומתן (Israeli-Palestinian Congress of the People) – מרכז לשלום שמשתף את הציבורים ומעודד את הממשלות להגיע להסכם שלום. במטרה למשוך תשומת לב לרעיון ולבדוק את התכנותו, מיני-קונגרסים הוקמו באוניברסיטאות מובילות בארה"ב, קנדה והגדה המערבית.

המשלחת הישראלית כללה 6 ישראלים שנפגשו עם שותפיהם הפלסטיניים לחמש פגישות במשך סוף שבוע אחד. הדיונים הפורמליים היו פתוחים לקהל הרחב, שהוזמן להביע את דעתו. המשלחת כללה נציגים מכל קצוות הקשת הפוליטית והמגזרים, לרבות מתנחלים, פלסטיניים שנאסרו עקב התנגדות לכיבוש, אנשים שאיבדו את יקיריהם, סטודנטים ואנשי צבא לשעבר.

 
מחשבות של שלום- קונגרס עממי להסכם שלום