שילוב מורים ערבים-ישראלים במערכת החינוך היהודית בישראל

ישות: מכון מרחבים
סוג הפרוייקט: ליבה
משך הפרוייקט: שנתיים (2010-2011)

שילוב מורים ערבים ישראליים במערכת החינוך היהודית בישראל מוריד את היקפי האבטלה הניכרים בקרב מורים ערבים-ישראלים, מספק מענה לביקוש הרב למורים במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית, ומחזק את הדמוקרטיה ואת החיים המשותפים.

על פי הערכות, כ-10,000 מורים ערבים לא מצליחים למצוא תעסוקה במערכת החינוך הישראלית-ערבית. עפ"י נתוני משרד החינוך, 4,000 מורים ערבים מחפשים עבודה בתחום באופן פעיל. בשל הפערים הסוציו-אקונומיים בין יהודים לערבים בישראל, מורים ערבים רבים לא מצליחים למצוא תעסוקה. בה בעת, מערכות החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית זקוקות למורים רבים לאנגלית, מתמטיקה, מדעים וערבית.

סקרים מעידים על כ-1,000 מורים ערבים שיכולים להשתלב בבתי ספר יהודיים. מורים אלה, שהוכשרו למקצוע באופן רשמי, הביעו נכונות לעבוד בבתי ספר יהודים מרוחקים יחסית ממקום מגוריהם. כמו כן, המקצועות הנדרשים נחשבים ל"ניטרליים" יחסית, בהם יכולים מורים ערבים להשתלב ביתר קלות.

מכון "מרחבים" עובד עם משרד החינוך לגיוס, מיון, הכשרה והשמה של מורים בבתי הספר, וכן עובד עם המורים ועם בתי הספר להקל על ההשתלבות, לשפר ולטייב את שיטות ההוראה. העסקת מורים ערבים בבתי ספר יהודיים מטיבה עם מערכת החינוך בכללותה, ומקדמת מסר של סובלנות וחיים משותפים, רוח של שוויון ודמוקרטיה בחברה הישראלית.

 
שילוב מורים ערבים בבתי ספר עבריים - ערוץ 2