Madariaga

ישות: Madariaga – מכללת קרן אירופה
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 5 שנים (2005-2009)

 

Madariaga – מכללת קרן אירופה נוסדה ב-1998, במטרה לקדם חשיבה מקורית באשר לתפקיד האיחוד האירופי בהובלת שינוי עולמי. המכללה משתפת אזרחים ושותפים בינ"ל בשיח יצירתי סביב השאלות שמעצבות את עתיד אירופה.

באמצעות מחקר ופעילות מגוונת, הקרן שמה לה שלושה יעדים עיקריים: אתגור האזרח, העצמת אירופה ומניעת סכסוכים.