קהילה מרפאת

ישות: עמותת "קמה" בקיבוץ הרדוף
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: 2007

 

בית אלישע משמש כקהילה תומכת וכפלטפורמה טיפולית-רפואית ל-55 מבוגרים בעלי לקות פיזית או התפתחותית

בעלי לקויות מולדות, טראומטיות, חברתיות וקוגניטיביות מתגוררים בבתי הקהילה ונוטלים חלק פעיל בחיי הקיבוץ.