פרוייקט "ענפים תאומים" – מפגשים בין נוער יהודי לערבי

ישות: תנועת הנוער הערבית והשומר הצעיר
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: שנתיים (2005-2006)

תנועת הנוער הערבית (AYM) הוקמה ב-1994, במטרה להגביר את הפיתוח החינוכי של צעירים ערבים ברחבי הארץ. התנועה משרתת צעירים ערבים (בגילאי 9-18) מרקעים סוציואקונומיים ודתיים שונים.

פרוייקט "ענפים תאומים" נותן מענה להעדר התקשורת הישירה בין נוער יהודי וערבי בישראל, באמצעות יצירת מפגשים בין המגזרים.