מרכז הקהילה היהודית באירופה – European Jewish Community Center

ישות: מרכז הקהילה היהודית באירופה (EJCC)
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 10 שנים (2003-2012)

מרכז הקהילה היהודית באירופה נוסד בשנת 2001, במטרה להעלות מודעות והבנה לסגנון החיים והתרבות היהודית בקרב בכירים במוסדות האירופאיים.

המרכז מארח אירועים רבים ומעניק שירותים ומקורות רב לשוניים. תכניותיו מיועדות לחיזוק הזהות והבנת התרבות היהודית בקרב הקהל הרחב.