​Le Meilleur des Mondes Journal

ישות: de l'association Les Amis
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: שנתיים (2007-2009)


המגזין Le Meilleur des Mondes (מילולית: הטוב ביותר בעולמות), מבטא את רעיונותיהם ומחשבותיהם של אינטלקטואלים צרפתים (עיתונאים, סופרים, אקדמאיים, מנהיגים פוליטיים, פעילי ארגונים ומנהיגי דת) בגילאי 25 עד 70.

המגזין נוסד כתגובה לפיגועי ה-11 בספטמבר ומלחמת המפרץ השנייה, על מנת לפעול נגד הזלזול באיום האיסלאמיסטי המתעורר והפציפיזם הרווח בדעת הקהל הצרפתית.