​"מקום זה"

ישות: פרדריק ברנר
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 4 שנים (2008-2011)

"מקום זה" חוקר את המורכבות של ישראל והגדה המערבית, כמקום וכמטאפורה, דרך עיניהם של שנים-עשר צלמים בינ"ל מובילים.

קבוצה נבחרת של 12 צלמים התבקשה להציג את ישראל והגדה המערבית מחדש, לנסות ולהביט אל מעבר לנרטיב הפוליטי הדומיננטי; להימנע משיפוטיות, אך בה בעת לחשוף; לא להראות ולא לתאר, אלא להטיל ספק. התערוכה חוצה מיתוסים וסטריאוטיפים של גבורה ושל שכול, של קורבן ושל נוגש, של טוב ורע. מטרת הפרויקט היא להתבונן על ישראל והגדה המערבית באופן עמוק וחודרני כאורגניזם חי, ולהעלות על פני השטח את כל הסדקים והפרדוקסים המצויים בהן.

אתר הפרויקט: http://www.this-place.org/

כתבות מאתר "הארץ" בנושא התערוכה:

http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/in-pursuit-of-fear-and-desire-1.397626

http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/heights-in-the-lens-1.399136