​מרכז בין תרבותי לקיום סביבתי בגליל

ישות: איגוד ערים לאיכות סביבה – אגן בית נטופה - סחנין
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: 4 שנים (2007-2010)


 

איגוד הערים לאיכות סביבה – אגן בית נטופה – (Town Association for Environmental Quality – TAEQ) הוקם ב-1993. האיגוד פועל בתחומי חינוך, תכנון והנדסה באזור אגן בית נטופה וברחבי הגליל.

עיקר פעילותו של האיגוד הוא המרכז החינוכי – מרכז סחנין לחינוך סביבתי, מחקר ופיתוח (Sakhnin Center for Enviromental Education, Research & Developement – SCFEER). הפעילות החינוכית של המרכז מביאה יחדיו תלמידים, מורים ואנשי מקצוע מתחומים שונים (מדעי הסביבה, חקלאות והנדסה סביבתית).