UN Watch

יישות: UN Watch
סוג הפרוייקט: לא ליבה
משך הפרוייקט: שנה אחת (2011)

האו"ם הוא ארגון בינ"ל המשלב בין מגוון לאומים ותרבויות. לפיכך, הוא לעתים קרובות מנוצל באופן בלתי-הולם, ומתבקש למלא משימות שאינן ברות ביצוע. UN Watch הוא עמותה מוכרת שמטרתה לפקח על פעילות האו"ם, להילחם בגילויי אנטישמיות, הכחשת שואה ודמוניזציה של ישראל.

 

UN Watch הוא ארגון לא ממשלתי הממוקם בז'נבה, שמטרתו לפקח אחר פעילות האו"ם. הארגון מעורב בפעילות דיפלומטית כל השנה, הכוללת הגנה, עדות, הפצה וארגון אירועים, המשפיעים על מקבלי החלטות סביב קווי מדיניות והחלטות שמחרימות את ישראל ומטפחות אנטישמיות.

 צוות הארגון משתתף באופן פעיל בפעילות האו"ם כעמותה מוכרת, בעלת מעמד מיוחד במועצה הכלכלית והחברתית (ECOSOC) ומעמד משקיף במחלקה למידע ציבורי (DPI). הארגון דוגל ביעוד שהציבה הקהילה הבינ"ל לאו"ם – להציל את הדורות הבאים מזוועת המלחמה ולהפוך את העולם לצודק יותר.

חרף מגרעותיו, האו"ם ממשיך להיות כלי הכרחי לשילוב בין לאומים ותרבויות. עם זאת, UN Watch מודע לכך שמדינות החברות באו"ם מבקשות לעתים למלא תפקידים ומשימות שאינן ברות-ישום ואינן הולמות את משאבי הארגון. UN Watch מבקש להעצים את הארגון ולהשתמש במשאבים המוגבלים באופן יעיל.

בהקשר זה, UN Watch עוקב אחר הגינוי הלא-פרופורציונאלי לו זוכה ישראל מצד האו"ם בשנים האחרונות. זוהי דוגמה לאופן שבו מנהל תקין, התייחסות שווה ועקרונות נוספים מאמנת האו"ם זוכים להתעלמות ולהתייחסות סלקטיבית.

 
Banned Speech: Hillel Neuer Takes on U.N. Human Rights Council
Why is the U.N. biased? UN Watch