​"do not dislike the unlike": תאטרון חובבים יהודי-ערבי

ישות: תיאטרון נוצר (האגודה לקידום התאטרון ביפו)
סוג הפרויקט: ליבה
משך הפרויקט: שנה אחת (2005)

תאטרון נוצר - אגודה לקידום התאטרון ביפו, נוסדה בשנת 1991, תוך מתן דגש בולט למעורבות בקהילה, כמוסד אומנותי עצמאי וכסוכן לשינוי חברתי.

בתכנית "do not dislike the unlike" השתתפו 12 צעירים (בגילאי 18-28) מרקעים שונים, אשר נפגשו מדי שבוע במשך 18 חודשים ועברו תהליכי דינמיקה קבוצתית. המפגשים התמקדו בנושאים רגישים ומורכבים – דיאלוג דו-לאומי ודרמה – אשר הובילו ליצירת מחזה מקורי על בסיס החומרים שהופקו בסדנאות.