​רשת בתי הספר - פריז

ישות: Alliance Israelite Universelle
סוג הפרויקט: לא ליבה
משך הפרויקט: 5 שנים (2006-2010)

Alliance Israelite Universelle הוקם ב-1860, והוא מן הארגונים המובילים בתחום חינוך יהודי ותרבות עכשווית

הארגון שואף לפתח ולהפיץ תפיסת זהות יהודית, שהיא בה-בעת נאמנה למסורת, סובלנית ופתוחה לעולם המודרני. כן שואף הארגון לקדם את השפה והתרבות הצרפתית בחו"ל.